Home » Sjarmør og tyrann - et innsyn i psykopatenes og ofrenes verden by Alv A. Dahl
Sjarmør og tyrann - et innsyn i psykopatenes og ofrenes verden Alv A. Dahl

Sjarmør og tyrann - et innsyn i psykopatenes og ofrenes verden

Alv A. Dahl

Published 1997
ISBN :
Paperback
230 pages
Enter the sum

 About the Book 

Psykopatene finnes blant oss, og dukker med jevne mellomrom opp i aviser, ukeblader og på fjernsyn. De ekte psykopatene er heldigvis ikke mange, men skadene de kan påføre sine omgivelser er så omfattende at de likevel utgjør et problem. BegrepetMorePsykopatene finnes blant oss, og dukker med jevne mellomrom opp i aviser, ukeblader og på fjernsyn. De ekte psykopatene er heldigvis ikke mange, men skadene de kan påføre sine omgivelser er så omfattende at de likevel utgjør et problem. Begrepet psykopat har vært sterkt omdiskutert, blant annet fordi diagnostisering har vist seg å være vanskelig. Fordi psykopater mangler sykdomsfølelse kommer de heller ikke inn i behandlingsapparatet, og blir dermed vanskelige å studere. Studier av psykopater må dermed foregå enten via deres ofre, eller i sammenhenger der de ikke kan komme seg unna, som for eksempel i fengsel. Boken bruker også faktiske eksempler for å illustrere vanskelige situasjoner og muligheter.De fleste psykiatere kan imidlertid enes om at psykopati er en alvorlig personlighetsforstyrrelse, men å sette grensen mellom normale variasjoner og sykelige tilstander har vist seg å være vanskelig. Noen av kjennetegnene på psykopati kan være ekstrem selvopptatthet, kald likegyldighet overfor andres følelser, vedvarende løgnaktighet og uansvarlighet, og lav terskel for aggresjon.Disse personlighetstrekkene fører til at psykopater får stor negativ innvirkning på sine omgivelser - og i Sjarmør og tyrann finner du også egne kapitler om å bli utsatt for en psykopat - og råd om hvordan man best kan håndtere situasjonen.Fra innholdet:kjennetegn på psykopatidiagnostikkårsakerbehandlingrammet av en psykopatå takle psykopaterAlv A. Dahl er professor i psykiatri ved Universitet i Oslo og har sitt daglige virke ved Aker sykehus, klinikk for psykiatri (Gaustad).Aud Dalsegg er journalist i Dagbladet, med helse og medisin som sitt særlige interessefelt.